torsdag den 13. februar 2014

Hvorfor er det vigtigt med et Elevråd?

Af Christine Claudi Mortensen


Elevrådet på SG var repræsenteret til kampagnen, ”Whymocracy?” på Roskilde Katedralskole d. 5/2/14, som havde til formål at gøre opmærksom på demokratiet, og diskutere, hvad der forstås ved et demokrati - herunder også elevdemokrati og debatten om, hvorfor man overhovedet skal have et demokrati.
Formålet med et elevråd er at politisere og aktivere eleverne på skolen og samtidig fungere som et bindeled mellem eleverne og skolens ledelse. Men hvorfor er et elevråd så vigtigt? Det er netop vigtigt fordi, at eleverne skal være repræsenteret. Eleverne er trods alt dem, der udgør den største gruppe på Solrød Gymnasium og alle andre gymnasier. Eleverne skal have lov til at have en mening om og indflydelse på deres dagligdag på skolen.  Eleverne skal være med til at forme undervisningen i den retning, vi også ønsker det.

Hvis Elevrådet er så vigtigt, hvorfor er der så ikke flere, som er engageret i det? Grunden er egentlig lige til: Der er en del fordomme om et elevråd. For det første tror nogle, at det kun er for stræbere og nørder. Dernæst har mange den overbevisning, at elevrådsarbejde består af ubetydelige diskussioner uden handling, men den overbevisning har vores Elevråds tiltag, om længere lektiecafeer i matematik og en ny vandpost i B-fløjen, modbevist. Til sidst tror mange, at Elevrådet kun er for 3.g’ere, hvilket er alt andet end sandt, da alle stemmer tæller lige meget i et demokrati - og derfor tæller de også i et elevdemokrati!

Elevrådet arbejder fortsat med at få indflydelse på elevernes hverdag, både i undervisningen, det praktiske, og det sociale liv. Vi arbejder for eleverne!

Vi opfordrer Solrød Gymnasiums elever til at deltage i vores møder og bidrage med deres holdninger! 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar